KANDIDAAT SCHEIDSRECHTER

KANDIDAAT

SCHEIDSRECHTER (V/M) ?


Niet iedereen kan de volgende Frank De Bleeckere of Bart Vertenten worden, al zouden we dat wel willen. Maar ook in de jeugd- en lagere reeksen zijn gemotiveerde jongens én meisjes nodig om de vele voetbalwedstrijden in goede banen te leiden. We zijn immers allemaal onmisbaar.


Ben je minstens 15 jaar en ben je ook bereid om die "uitdaging" aan te gaan?


Schrijf je dan vlug in als kandidaat scheidsrechter KBVB - VOETBAL VLAANDEREN.


Na uw inschrijving stuurt de bevoegde opleider u de "Opleidingsursus voor kandidaat-scheidsrechter” in pdf-formaat en in PowerPoint, zodat u de leerstof door  zelfstudie  en  op eigen tempo  kunt doornemen.

Indien u over de leerstof nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot onze vriendenkring via mail of door langs te komen op één van onze ledenvergaderingen.


Zodra u er klaar voor bent, kunt u zich aanbieden om het  theoretisch examen  af te leggen:

Op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Veltem-Beisem (in geval van nood, op een andere locatie)


Je kan dit naar eigen keuze, op volgende woensdagen: 22 nov, 6 dec, 24 jan, 31 jan, 14 feb, 14 mrt of 21 mrt telkens om 20 uur.


Op de dag van dit examen moet u aan de volgende criteria voldoen:

- minimum 15 jaar oud zijn;

- voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten;

- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is;

- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan;

- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club.


Na het slagen in het theoretisch examen (minstens 70%), het in orde zijn met de administratieve documenten (u dient ook 1 pasfoto mee te brengen), wordt het dossier door het Secretariaat geofficialiseerd en wordt u  aanvaard als stagiair. 

Vanaf dat ogenblik krijgt:

- het officiële kenteken van scheidsrechter van de federatie;

- een persoonlijke en officiële scheidsrechterskaart, die u het recht geeft om alle wedstrijden door de Bond op Belgische terreinen georganiseerd, gratis bij te wonen;

- gratis toegang tot het E-Kickoff-systeem van de Bond dat u in staat stelt snel te communiceren en informatie op te vragen;

- twee brochures “Regels van het Voetbalspel” en “Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel".En wat daarna ?


U bepaalt zelf wanneer u beschikbaar bent om te arbitreren: bv. zaterdag (de ganse dag) of zaterdagvoormiddag van ... u. tot ... u. en/of zaterdagnamiddag van … u. tot … u. en/of zondagvoormiddag om 9.30 uur.

U kunt/zult aangeduid worden om wedstrijden van U15 te leiden onder begeleiding van een lid-opleider en/of een peter.

De onkostenvergoeding bedraagt 20,00 euro per prestatie en de verplaatsingskosten worden berekend in functie van de gemaakte verplaatsing (volgens het blokkensysteem met een minimum van 5,60 euro).

Nadien zult u een paar keer per seizoen uitgenodigd worden om vervolmakingscursussen te volgen, die u op de hoogte houden van de laatste wijzigingen aan de Spelregels.

Geregeld worden uw prestaties door verscheidene opleiders geëvalueerd, hetzij om in dezelfde categorie te blijven, hetzij om naar een hogere categorie te promoveren. Eén opmerking: als men kan promoveren, kan men ook degraderen.


Wil je je inschrijven of er meer over weten? Mail dan naar info@nwb.be